Domov detí sv. Antona

Ak deti žijú s chválou, učia sa oceniť.

Dorothy L. Nolte