Domov detí sv. Antona

Ak deti žijú s toleranosťou učia sa byť trpezlivé.

Dorothy L. Nolte

O nás

V roku 2000 rehoľné sestry Kapucínky najsvätejšieho srdca Ježišovho založili neštátny detský domov v Rohožníku. Od samého počiatku bolo poslaním zamestnancov pomáhať deťom a ich rodinám, ktoré sa často ocitli v ohrození, núdzi. Ďalším poslaním je odovzdávať deťom morálne hodnoty potrebné k priaznivému rozvoju ich osobnosti. Pobyty detí v zariadení vnímame pokiaľ možno ako dočasnú záležitosť. Veríme, že najlepším domovom pre dieťa je rodina, preto napomáhame ich návratu k biologickým rodičom. Ak to nieje možné, sprostredkúvame a snažíme sa umiestniť deti do náhradnej rodinnej starostlivosti.

Po ukoncení činnosti Inštitútu sestier kapucínok  NSJ v domove detí a ich zriadovateľkej kompetencie k 31.12. 2013, zariadenie od 1.1.2014 plynulo a bez personálnych zmien a obsahu práce nadviazalo na dovtedajšiu činnosť, už ako Domov detí sv. Antona o.z.. Dňom 31.12.2018 na základe legislatívnych zmien všetky domovy v SR ukončili používanie názvu Domov detí a začali od 1.1.2019 používať názov Centrum pre deti a rodiny. Naše zariadenie z tohto dôvodu bude taktiež používať názov Centrum pre deti a rodiny sv. Antona o.z.. Obsah našej práce zostáva naďalej nezmenený.

V súčastnosti máme všetky deti umiestnené výlučne v profesionálnych náhradných rodinách.

Snažíme sa dávať deťom naše srdce, vytvárať im rodinné prostredie, byť im príkladom a túžime im dodávať istotu, že sú chcené, milované a potrebné, napriek všetkému, čo doteraz zažili. Spolupracujeme aj s náhradnými rodinami a všetkými inštitúciami, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť životy detí. Odchodom dieťaťa sa náš kontakt s ním nekončí, ale premieňa sa častokrát v priateľstvá a celoživotné vzťahy. Sme presvedčení, že ak sa vždy nanovo rozhodneme milovať a odpúšťať, prispejeme k tomu, aby sa tento svet stával krajším a ľudskejším.