Domov detí sv. Antona

Ak deti žijú s toleranosťou učia sa byť trpezlivé.

Dorothy L. Nolte

O nás

Sme detský domov neštátny, rodinného typu, ktorý v roku 2000 založili rehoľné sestry Kapucínky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Našim poslaním je pomáhať deťom a ich rodinám, ktoré sú často v ohrození a núdzi, ako aj odovzdávať im etické, morálne a iné ľudské hodnoty potrebné k rozvoju osobnosti. Pobyt detí u nás vnímame ako dočasnú záležitosť. Vieme, že najlepším domovom pre dieťa je rodina, preto napomáhame k ich návratu, pokiaľ je to možné, k biologickým rodičom, v inom prípade sprostredkujeme rodinu náhradnú.

Po ukoncení činnosti Inštitútu sestier kapucínok  NSJ v domove detí a ich zriadovateľkej kompetencie k 31.12. 2013, zariadenie od 1.1.2014 plynulo a bez personálnych zmien nadviazalo na dovtedajšiu činnosť, už ako Domov detí sv. Antona o.z.

V súčastnosti máme všetky deti umiestnené v profesionálnych rodinách.

Dávame deťom naše srdce, vytvárame rodinné prostredie a snažíme sa im dodať istotu, že sú chcené a milované napriek všetkému, čo doteraz zažili. Spolupracujeme aj s náhradnými rodinami. Odchodom dieťaťa sa náš kontakt nekončí, ale premieňa sa v priateľstvá a celoživotnú oporu. K takémuto ľudskejšiemu svetu sa snažíme prispieť aj my.