Domov detí sv. Antona

Ak deti žijú s nepriateľstvom, učia sa bojovať.

Dorothy L. Nolte

Podporte nás a naši sponzori.

Všetkým darcom, dobrodincom a podporovateľom ďakujeme za prejavenú lásku, duchovnú a materiálnu pomoc.
Budeme vďační všetkým, ktorí sa aj v budúcnosti rozhodnú nás akýmkoľvek spôsobom podporiť.

Číslo bankového účtu SLSP : 505 060 5203 / 0900

IBAN : SK 1709000000005050605203

SWIFT CODE : GIBASKBX

Naši sponzori a dobrodinci od roku 2014:   Johnson Controls, spol. s r.o., Bratislava

                                                                                Národná banka Slovenska, Bratislava

                                                                                Holcim (Slovensko), a.s., Rohožník

                                                                                Obecný úrad Rohožník

                                                                                TESCO STORES SR, a.s., Bratislava

                                                                                Samaritan’s Purse  SR