Domov detí sv. Antona

Ak deti žijú s kritikou, učia sa odsudzovať.

Dorothy L. Nolte

Zamestnanci

Štatutárny zástupca a riaditeľ: Mgr. Ján Dubníček
tel.: 0905 852 351

Zástupca riaditeľa a sociálny pracovník: Mgr. Katarína Malicherová
tel.: 0905 339 672

Psychológ: PhDr. Valéria Kaplanová
Volať cez telefónne číslo sociálnej pracovníčky. tel.: 0905 339 672

Ekonóm: Mgr. Lucia Rudavská
tel.:  0905 852 351